Tuesday, March 17, 2015

SS501 Love that Cannot Be Erased

Chi-yugo nol chiyuryo hae-bwado

Gasumun no hanaman chan-nunde
Apugo apaso piwo-netdon
Sangchoman nae-ge nam-gin chae
Ichuryo nol ijuryo hae-bwado sarachiji
Ha-nhun dan hansaram no ran-gol
Ajunhi wae non morun chok haniMar-hae-bwa wae kurohke nae gyochul
Ttonaryo hae-nnunji borigo boryodo
Nan moril su om-nunde
Amuri ichuryogo ae-rul sso-bwado
Nae nunun onjena noman kio-khago isso
Tan hanbonman narul
Kio-khagenni darul saram gyoteso
Sarakado kakkumun nae saeng-gak hae-junun kolChongmal nol sarang-hae-ssonnabwa
Irohke nol kuriwohanunde
Almyonso ttonanun nol bomyonso
Chamshi ijun got bboninde
Dorawa tashi nae-ge dorawa nan no obshi
Saragol su opso
Ajikdo nan nege hagopun mal innundeIrohke nol bo near-yo hae-bwado
Nan chashini opso
Iron mam nae mamul non algo innunji
Tto narul nugun-garul saranghandedo
Irohke nomanul hyang-hae umjiginun nae mamTan hanbonman
Narul kiokhagenni tarul sarang gyoteso
Sarakado kakkumun nae saeng-gak hae-junun golChi-yugo nol chiyuryo hae-bwado
Gasumun no hanaman chan-nunde
Apugo apaso piwo-netdon
Sangchoman nae-ge nam-gin chae
Ichuryo nol ijuryo hae-bwado sarachiji
Ha-nhun dan hansaram no ran-gol
Ajunhi wae non morun chok haniChongmal nol sarang-hae-ssonnabwa
Irohke nol kuriwohanunde
Almyonso ttonanun nol bomyonso
Chamshi ijun got bboninde
Dorawa tashi nae-ge dorawa nan no obshi
Saragol su opso
Ajikdo nan nege hagopun mal innunde

No comments:

mellow melodies

where you can reach me.

where you can reach me.

Followers